Taantuma, masennus ja katastrofi – vai sittenkin ainutlaatuinen mahdollisuus?

Elämme poikkeuksellisia aikoja, jotka ovat täynnä epävarmuutta ja huolta tulevasta. Koronavirus ja sen jälkimainingit tarkoittavat, että meidän on mietittävä asiat täysin uudelleen. Alicecon perustaja Viktor Ekman kertoo, miten liiketoimintaa kannattaa kehittää juuri nyt.

Siinä, että olosuhteet muuttuvat, ei toisaalta ole mitään uutta. Om vi blickar tillbaka över de senaste 50 åren har omvärlden förändrats ganska ordentligt.

Jos katsomme 50 vuotta taaksepäin, näemme, että maailma on muuttunut siinä ajassa perusteellisesti.

Monet meistä ovat huomanneet, että digitalisaation ja neljännen teollisen vallankumouksen myötä on tulossa eräänlainen paradigman muutos. Usein siihen kuitenkin vaaditaan suurempi tapahtuma, eräänlainen vauhdittava ”tsunami”. Koronapandemia voi olla katalysaattori, joka nopeuttaa kehitystä tällä kertaa.

Liiketoiminnan kehittäminen on käsite, joka pääsee täysin oikeuksiinsa, kun asioita alkaa tapahtua.
Liiketoiminnan kehittämisessä on ensisijaisesti kyse sen mukauttamisesta asiakkaan tarpeisiin ja odotuksiin.

Kun olosuhteet muuttuvat kokonaan tai osittain, ihmiset näkevät asioita uusin silmin ja käyttäytyvät eri tavalla kuin ennen. Epävarmoina aikoina syntyvät huolet, jotka johtavat pelkoon, ahdistukseen ja epävarmuuteen, ovat samalla täydellistä raaka-ainetta, jonka voi oikealla käsittelyllä muuttaa asioita liikkeellepanevaksi voimaksi.

Jos hoidamme tilanteen oikein, voimme löytää ratkaisuja ja innovaatioita käsittelemään edessämme olevia haasteita ja ongelmia. Siihen kuitenkin vaaditaan rohkeutta ja toimintaa. Jokaisen – olipa sitten johtaja tai työntekijä – tehtävänä on olla vajoamatta pitkäkestoiseen epätoivoon ja murheeseen. Kaikki ovat vastuussa siitä, että alus pysyy pinnalla.

Kuten muotoilussa ja taiteessa – luonto harvoin ottaa vaikutteita arkkitehdista, vaan sen sijaan arkkitehti ottaa vaikutteita luonnosta. Jos kysymme luonnolta, vahvin ei välttämättä selviä, vaan se, joka on kaikkein mukautuvin.

Ota ATTACC©-metodin kuusi askelmaa avuksesi koronakriisiin

  1. Luo sitoutumista. Riippumatta siitä, onko henkilöstö töissä tai lomautettu: ole aktiivinen viestinnässä. Sitoudu ja pidä vuoropuhelua yllä!
  2. Aseta selkeät tavoitteet. Ota henkilökunta mukaan käyttämällä haastavia aikoja eräänlaisena esteratana, jonka läpi pääsee yhteistyöllä. 
  3. Tee yhteistyötä. Yhteistyö on avain yrityksen jokapäiväiseen menestykseen. Paikkaa kollegoitasi, kun heidän pitää hakea lapset ja pidä jatkuvasti yllä hyvää viestintää ja vastuuta kaikissa tehtävissä.
  4. Mieti asennettasi. Positiivinen asenne on johtajalle tärkeä näinä aikoina. Yritä ankkuroida se myös henkilöstöön yhdessä yrityksen tavoitteiden kanssa.
  5. Kuuntele asiakasta herkällä korvalla. Pidä tiiviisti yhteyttä ja kehitä suhdettanne vielä tiiviimmäksi, jos suinkin mahdollista. Kriisiaikoina teillä on mahdollisuus osoittaa todellinen arvonne.
  6. Johda kustannustehokkaasti. Tässä on kaksi tapaa edetä: Turvallinen: Omaksu “Huolellisen kenraalin” -periaate. Tarkista juoksevat kustannukset, vältä tarpeettomia kuluja ja tee päivittäisestä työstä mahdollisimman sujuvaa. Rohkeille: Suuntaa katseesi eteenpäin, visioi ja toimi. Laajenna ja korjaa, kun talli on tyhjä. Sijoitettu pääoma status quon aikana tarjoaa usein parasta kasvua ajan mittaan.