”Viktor arbetade med vårt förbättringsarbete på DFDS”

Fokus låg på att öka utnyttjandegraden på våra lastbilar för att på så vis skapa besparingar i form av ”downscaling” av lastbilar, trailers och personal.

Viktors arbetssätt är verkligen ”all in” men på ett inkluderande sätt. Han började med att intervjua oss i ledningen och utmaningarna vi såg samt målet vi ville till. Därefter gick han ut i verksamheten på samma sätt, åkte med våra lastbilar och intervjuade vår personal för att skapa sig en full bild av projektet. Han var också med och träffade våra kunder för att också få in deras utmaningar och förväntningar. För att efter det komma med sina inputs samt rekommenderad väg framåt.

Viktor jobbade sedan tillsammans med oss på kontoret för att driva igenom och följa upp förbättringsarbetet. Körningar flyttades, tider ändrades och körrutter uppdaterades. Projektet levererade över förväntan och stora delar av arbetssättet som Viktor var med och implementerade är nu i vårt DNA och används frekvent. Jag kan varmt rekommendera Viktor till liknande projekt.

Henrik Ageflod 

DFDS Logistic