Lönsamhetsoptimering

Utvinn en större potential och öka verkningsgraden i företaget. Här går vi igenom kundsegment, arbetsmoment och beslut som påverkar nettolönsamheten.

 • Vad är verkningsgraden i företaget?

 • Finns det läckor och svinn i form av tid och pengar?

 • Finns det detaljer som man inte orkar, vill eller kan ta tag i, men som i slutändan påverkar resultatet?

Lönsamhetsoptimering

Utvinn en större potential och öka verkningsgraden i företaget. Här går vi igenom kundsegment, arbetsmoment och beslut som påverkar nettolönsamheten.

 • Vad är verkningsgraden i företaget?

 • Finns det läckor och svinn i form av tid och pengar?

 • Finns det detaljer som man inte orkar, vill eller kan ta tag i, men som i slutändan påverkar resultatet?

Verksamhetsutveckling

Utöka kunskaps- eller arbetsområdet. Här går vi igenom strategi, struktur och kultur. Verksamhetsutvecklingen görs i relation med affärsutveckling där kundorienterad verksamhetsutveckling sätts i första rummet.

 • Finns det ett överflöd utav delmoment i det dagliga arbetet?

 • Är era tekniska möjligheter och dagliga arbetsmetoder anpassade efter kundens behov?

 • Är kunden en genomgående del utav verksamheten?

Tre olika typer av verksamhetsutveckling:

 1.  Teknikorienterad verksamhetsutveckling utgår ifrån nya tekniska möjligheter att effektivisera, underlätta, automatisera och stödja det operativa arbetet som bedrivs.
 2.  Processorienterad verksamhetsutveckling bygger på förbättra och effektivisera de arbetssätt, metoder och processer som utgör grunden för verksamheten.
 3.  Kundorienterad verksamhetsutveckling innebär att man strävar efter att utveckla verksamheten utifrån dess förmåga att möta de behov och förväntningar som finns hos kunderna, dvs om att verksamhetens förmåga att skapa värde för sina kunder och därigenom leverera rätt kvalitet.

Tangerad affärsutveckling: Vision, mission, målstrategi och taktik

För att nå framgång måste alla dimensioner inkluderas i ver