Nära, personligt och proffsigt

Aliceco består av konsult Viktor Ekman som stärker gott medarbetarskap, känner in arbetsklimat och möter upp de förändringsbehov som finns idag. Med erfarenhet, kunskap och mod vägleder Aliceco företag och organisationer i ledarskap, lönsamhet och engagemang. Här möter vi upp samtidens krav på förändring och förbättring.

Viktor Ekman ger dig och ditt företag ett tryggt och professionellt stöd när ni vill växa och utvecklas. Nu behövs dynamik, strategier och välvalda prioriteringar för att få Finland på fötter. Aliceco jobbar med högpresterande företag, organisationer och offentlig sektor. Här finns plats för alla som vill möta upp samtidens krav på förändring och förbättring.

Viktor Ekman började sin bana i familjeföretaget Ekmans bussar i Jakobstad. Det gav honom en unik insikt i transportbranschens möjligheter och utmaningar. Under några år bodde Ekman i Sverige för att skaffa sig internationell erfarenhet. Ekman uppskattar ordning och reda och brinner för att ta den österbottniska entreprenörsandan till nästa nivå för att möta de utmaningar som all verksamhet kommer att stå inför i dagens föränderliga värld.

Just nu ser vi att entreprenörskapet förändras. Det finns traditionella företag som har lång historia och en tydlig struktur, men som kanske inte riktigt klarar av att möta nya tidens krav och behålla kompetent arbetskraft. Men det finns också allt fler unga och kreativa startup-bolag som behöver hjälp med verksamhetsutveckling och att skapa stabilitet under snabb tillväxt. Aliceco bistår också vid generationsväxlingar.

Nära, personligt och proffsigt

Aliceco består av konsult Viktor Ekman som stärker gott medarbetarskap, känner in arbetsklimat och möter upp de förändringsbehov som finns idag. Med erfarenhet, kunskap och mod vägleder Aliceco företag och organisationer i ledarskap, lönsamhet och engagemang. Här möter vi upp samtidens krav på förändring och förbättring.

Viktor Ekman ger dig och ditt företag ett tryggt och professionellt stöd när ni vill växa och utvecklas. Nu behövs dynamik, strategier och välvalda prioriteringar för att få Finland på fötter. Aliceco jobbar med högpresterande företag, organisationer och offentlig sektor. Här finns plats för alla som vill möta upp samtidens krav på förändring och förbättring.

Viktor Ekman började sin bana i familjeföretaget Ekmans bussar i Jakobstad. Det gav honom en unik insikt i transportbranschens möjligheter och utmaningar. Under några år bodde Ekman i Sverige för att skaffa sig internationell erfarenhet. Ekman uppskattar ordning och reda och brinner för att ta den österbottniska entreprenörsandan till nästa nivå för att möta de utmaningar som all verksamhet kommer att stå inför i dagens föränderliga värld.

Just nu ser vi att entreprenörskapet förändras. Det finns traditionella företag som har lång historia och en tydlig struktur, men som kanske inte riktigt klarar av att möta nya tidens krav och behålla kompetent arbetskraft. Men det finns också allt fler unga och kreativa startup-bolag som behöver hjälp med verksamhetsutveckling och att skapa stabilitet under snabb tillväxt. Aliceco bistår också vid generationsväxlingar.