ATTACC© implementerades i NYK Line – vad hände sen?

Hur gick det då på exempelvis NYK Line där den Skandinaviska organisationen i fyra länder under flera år arbetade i med ATTACC©? Enligt japansk modell skred vi till verket med organisation och plan som vi inledningsvis introducerade under en gemensam helgworkshop.