ATTACC© otettiin käyttöön NYK Linella – mitä sitten tapahtui?

Mitä tapahtui NYK Linellä, jonka skandinaavinen organisaatio neljässä eri maassa työskenteli useita vuosia ATTACC©n kanssa?

Teimme japanilaisen mallin mukaan töitä organisaation ja suunnitelman kanssa, joka alun perin esiteltiin yhteisessä viikonlopputyöpajassa. ”Sopeutuiko henkilökunta todella siihen”, voisi joku kysyä. Kyllä, itse asiassa sataprosenttisesti, mikä voi johtua siitä, että takanamme oli vakava talouskriisi, eikä siihen tarvittu palopuheita, että jokainen työntekijä ymmärsi tämän olevan selviytymissuunnitelma – ja että me halusimme selviytyä. Moni oli myös utelias täysin uutta näkökulmaa kohtaan.

Organisaatio koostui useista komiteoista, joissa ketään ei jätetty ulkopuolelle, mutta muuten kyseessä oli aika perinteinen projektiorganisaatio. Tietenkin meillä oli vankka viestintäsuunnitelma ja hallituksen ja toimitusjohtajan täysi tuki.

ATTACC©n jokainen sana jaettiin pieniin osiin ja ryhmätyötä tehtiin ruohonjuuritasolla. Sille myös varattiin resursseja ja etenemisestä tehtiin perusteellinen suunnitelma. Säännölliset uutiskirjeet, townhall-keskustelut ja kolme suurta virstanpylvästapaamista joka syksy antoivat meille sekä rakennetta että sitoutumista, joka mahdollisti sen, että ATTACC© on myös seuraavat kolme vuotta “Grand Plan”, joka ei vaan vakauttanut liiketoimintaa, vaan vei sen korkeammalle tasolle. Keskeistä ja huomion arvoista on ehdottomasti myös se, että toimitusjohtaja osallistui työhön aktiivisesti ja intohimolla – portaikko kun tunnetusti siivotaan ylhäältä alaspäin.

Ehkä hauskinta kaikessa oli se, että uteliaisuus Tokiossa kasvoi ja paikalle lähetettiin lopulta
keskijohdon esimies selvittämään, mitä täällä oikein tapahtuu. Kuinka voi olla, että ainoa yritys Euroopassa, jolla ei ole japanilaista päällikköä sai tällaista selkeyttä aikaan? Lopulta aiheesta kerrottiin myös japanilaisessa henkilöstölehdessä – japaniksi tietysti – mistä olemme erityisen ylpeitä.

Lars Green
CEO, Green Consulting Group Ab