Kannattavuuden optimointi

Kasvata yrityksen potentiaalia ja tehokkuutta. Käymme läpi asiakassegmentit, työvaiheet ja päätökset, jotka vaikuttavat nettokannattavuuteen.

 • Mikä on yrityksen hyötysuhde?

 • Onko ajan ja rahan suhteen vuotoja?

 • Onko yksityiskohtia, joihin sinulla ei ole voimaa, halua tai kykyä tarttua, mutta jotka vaikuttavat tulokseen?

Kannattavuuden optimointi

Kasvata yrityksen potentiaalia ja tehokkuutta. Käymme läpi asiakassegmentit, työvaiheet ja päätökset, jotka vaikuttavat nettokannattavuuteen.

 • Mikä on yrityksen hyötysuhde?

 • Onko ajan ja rahan suhteen vuotoja?

 • Onko yksityiskohtia, joihin sinulla ei ole voimaa, halua tai kykyä tarttua, mutta jotka vaikuttavat tulokseen?

Liiketoiminnan kehittäminen

Laajenna osaamis- ja työaluetta. Käymme läpi yrityksen strategian, rakenteen ja kulttuurin. Toimintaa kehitetään yhdessä liiketoiminnan kehittämisen kanssa, ja asiakaslähtöinen liiketoiminnan kehittäminen asetetaan aina etusijalle.

 • Koostuuko päivittäinen työ lukuisista eri osista?

 • Vastaavatko tekniset mahdollisuutenne ja päivittäiset työskentelytapanne asiakkaidenne tarpeita?

 • Onko asiakas keskeisessä osassa toimintaanne?

Kolme erilaista tapaa kehittää liiketoimintaa:

 1. Teknologiakeskeinen liiketoiminnan kehittäminen pohjautuu uusiin teknologisiin mahdollisuuksiin tehostaa, helpottaa, automatisoida ja tukea suoritettua operatiivista työtä.
 2. Prosessikeskeinen liiketoiminnan kehittäminen perustuu liiketoiminnan perustana olevien työmenetelmien ja prosessien parantamiseen ja virtaviivaistamiseen.
 3. Asiakaslähtöisessä liiketoiminnan kehittämisessä liiketoimintaa kehitetään asiakkaiden tarpeiden ja odotusten perusteella. Lähtökohtana on yrityksen kyky luoda arvoa asiakkailleen ja tuottaa siten oikeaa laatua.

Aineellisen liiketoiminnan kehittäminen: Visio, missio, tavoitestrategia ja taktiikka

Jotta liiketoiminnan kehittäminen toisi tulosta, siihen on sisällytettävä kaikki ulottuvuudet. Strategiaa, rakennetta ja kulttuuria on harkittava ja johdettava samanaikaisesti. Asiakkaan tarpeet, prosessiin liittyvät tekijät ja tekniset mahdollisuudet ovat kaikki tärkeitä, ja ne on otettava huomioon harkiten. Kehitystyön jakaminen pieniin osiin ja työskentely yksittäisten ulottuvuuksien kanssa johtaa helposti väärien asioiden priorisointiin ja puuttuviin tuloksiin.

Liiketoiminnan kehittäminen

Laajenna osaamis- ja työaluetta. Käymme läpi yrityksen strategian, rakenteen ja kulttuurin. Toimintaa kehitetään yhdessä liiketoiminnan kehittämisen kanssa, ja asiakaslähtöinen liiketoiminnan kehittäminen asetetaan aina etusijalle.

 • Koostuuko päivittäinen työ lukuisista eri osista?

 • Vastaavatko tekniset mahdollisuutenne ja päivittäiset työskentelytapanne asiakkaidenne tarpeita?

 • Onko asiakas keskeisessä osassa toimintaanne?

Kolme erilaista tapaa kehittää liiketoimintaa:

 1. Teknologiakeskeinen liiketoiminnan kehittäminen pohjautuu uusiin teknologisiin mahdollisuuksiin tehostaa, helpottaa, automatisoida ja tukea suoritettua operatiivista työtä.
 2. Prosessikeskeinen liiketoiminnan kehittäminen perustuu liiketoiminnan perustana olevien työmenetelmien ja prosessien parantamiseen ja virtaviivaistamiseen.
 3. Asiakaslähtöisessä liiketoiminnan kehittämisessä liiketoimintaa kehitetään asiakkaiden tarpeiden ja odotusten perusteella. Lähtökohtana on yrityksen kyky luoda arvoa asiakkailleen ja tuottaa siten oikeaa laatua.

Aineellisen liiketoiminnan kehittäminen: Visio, missio, tavoitestrategia ja taktiikka

Jotta liiketoiminnan kehittäminen toisi tulosta, siihen on sisällytettävä kaikki ulottuvuudet. Strategiaa, rakennetta ja kulttuuria on harkittava ja johdettava samanaikaisesti. Asiakkaan tarpeet, prosessiin liittyvät tekijät ja tekniset mahdollisuudet ovat kaikki tärkeitä, ja ne on otettava huomioon harkiten. Kehitystyön jakaminen pieniin osiin ja työskentely yksittäisten ulottuvuuksien kanssa johtaa helposti väärien asioiden priorisointiin ja puuttuviin tuloksiin.

Kestävyysstrategia

Rakenna vakaata toimintaa. Käymme läpi tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa huoltoseisokkeihin, sairauslomiin ja muihin liiketoiminnan häiriöihin. Terveen taseen lisäksi hyvinvoiva yritys tarvitsee myös sosiaalista pääomaa ja ennaltaehkäisevää terveyttä.

 • Taloudellinen : Millaiset kriteerit meillä voi olla kestäville investoinneille

 • Sosiaalinen : onko henkilöstö sitoutunutta ja motivoitunutta

 • Ympäristö : vastaammeko asiakkaiden kestävään kehitykseen liittyviin odotuksiin

Kestävyysstrategia

Rakenna vakaata toimintaa. Käymme läpi tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa huoltoseisokkeihin, sairauslomiin ja muihin liiketoiminnan häiriöihin. Terveen taseen lisäksi hyvinvoiva yritys tarvitsee myös sosiaalista pääomaa ja ennaltaehkäisevää terveyttä.

 • Taloudellinen : millaiset kriteerit meillä voi olla kestäville investoinneille

 • Sosiaalinen : onko henkilöstö sitoutunutta ja motivoitunutta

 • Ympäristö : vastaammeko asiakkaiden kestävään kehitykseen liittyviin odotuksiin

ATTACC©

Alicecon arvopohja perustuu liiketoiminnankehitysmalli ATTACC©n filosofiaan. Mallin juuret ovat aasialaisessa kulttuurissa, ja se haastaa perinteiset johtajan ja seuraajan roolit. ATTACC© sisältää työskentelymenetelmiä ja työkaluja, jotka vahvistavat kollektiivista johtajuutta ja luovat perustan menestyvälle yrityskulttuurille.
Alicecon arvopohja perustuu liiketoiminnankehitysmalli ATTACC©n filosofiaan. Mallin juuret ovat aasialaisessa kulttuurissa, ja se haastaa perinteiset johtajan ja seuraajan roolit. ATTACC© sisältää työskentelymenetelmiä ja työkaluja, jotka vahvistavat kollektiivista johtajuutta ja luovat perustan menestyvälle yrityskulttuurille.

Cost efficiency & leadership - Kustannustehokkuus & johtajuus

Miten käsittelemme nopeita markkinamuutoksia?

All engaged - Sitoutuminen

Kuinka motivoimme henkilökuntaamme yhteiseen tavoitteeseen?

Customer oriented approach - Asiakkaat keskiössä

Miten kasvatamme arvoa asiakkaalle?

Target optimization - Tavoitteet

Minne olemme matkalla – ja miksi?

Attitude - Asenne

Kuinka lisäämme kollektiivista johtajuutta?

Teamwork - Yhteistyö

Miten rakennamme kestävää yrityskulttuuria?